Deelnamereglement Facebook

1. Deelname is mogelijk voor personen die minstens 18 jaar en woonachtig in Nederland of België zijn en die aan de actievoorwaarden voldoen.

2. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie (Facebook). Alleen deelnemers die binnen die periode reageren kunnen deelnemen.

3. Deelname ontstaat  als je een reactie hebt gegeven onder een door ons geplaatst bericht op Facebook over deze winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen; Meerdere commentaren worden als één deelname beschouwd.

4. Commentaren, die tegen de Facebookregels, Nederlands recht of copyright  in gaan worden zonder verdere aankondiging verwijderd. De deelnemer is dan van deelname uitgesloten.

5. De winnaars worden aan het einde van de week, na de sluitdatum van de actie naar het toevalsprincipe bepaald.  

6. De winnaars worden via de commentaarfunctie onder het Facebook bericht geïnformeerd. Iedere winnaar moet binnen 5 werkdagen zijn adresgegevens via een privébericht op de RAU Cosmetics Nederland Facebook pagina melden of per email aan info@rau-cosmetics.nl. Meldt zich een winnaar niet binnen de gestelde termijn zal het product niet verzonden worden.

7. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door RAU Cosmetics Nederland voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Gegevens worden na bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd.

8. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen

10. De winactie wordt niet door Facebook gesponsord of ondersteund.  

11. De organisator van deze winactie behoudt zich het recht voor de winactie voortijdig te beëindigen of zonder opgave van redenen te beëindigen of te onderbreken.