Privacy policy

We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is RAU Cosmetics Nederland, Swalm 14, 5032 EL TILBURG, Nederland, Tel. +31 (0) 6-53375074 e-mail: info@rau-cosmetics.nl. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

Via de website www.rau-cosmetics.nl van RAU Cosmetics Nederland worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen in de toekomst leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.  
Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van onze website

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling te kunnen afronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en je verlanglijstje bij te houden. Ook bij het bekijken van onze website op apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verkregen.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen  of door het aanmaken van een account):

 • Naam en Voorna(a)m(en)
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Eventueel afleveradres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bestelde producten
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van jouw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten op de website;
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van RAU Cosmetics Nederland  op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met RAU Cosmetics Nederland een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal RAU Cosmetics Nederland mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

RAU Cosmetics Nederland  verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Post, e-mail en telefoon

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Social Media

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Social Media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of omdat je meedoet aan een winactie. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen                       

interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze klantenservice, te bereiken via info@rau-cosmetics.nl

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van service, garantie, analyse doeleinden en commerciële en fiscale doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

RAU Cosmetics Nederland zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wanneer het product online gekocht is ook:

 • Transportbedriijven voor het bezorgen van jouw order, t.w. PostNL via MyParcel, DPD en DHL.
 • Hostingpartij van de website
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen t.w. Pay.NL en Paypal.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online shopervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door RAU Cosmetics Nederland  beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van RAU Cosmetics Nederland op externe websites te tonen, dus op websites die niet van RAU Cosmetics Nederland zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies

Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-van-derden-uitschakelen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Beveiliging persoonsgegevens

RAU Cosmetics Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van RAU Cosmetics Nederland  of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee RAU Cosmetics Nederland  een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL

RAU Cosmetics Nederland maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Hiervoor kun je op onze website inloggen in jouw account. Ook kun je bij de klantenservice terecht indien je inzage wenst in de gegevens die RAU Cosmetics Nederland van jou heeft geregistreerd en voor eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. Wil je dat je gegevens worden verwijderd? Dan kun je per e-mail contact opnemen via info@rau-cosmetics.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van RAU Cosmetics Nederland dan kun je per e-mail contact opnemen met de klantenservice via info@rau-cosmetics.nl.

RAU COSMETICS NEDERLAND

Vertegenwoordiger: Lia Timmermans - info@rau-cosmetics.nl

Swalm 14, 5032 EL TILBURG - +31(0)6 53375074

KvK 17284341

BTW.nr. NL068960323B01